Период обслуживания сайта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Для продления обслуживания сайта обратитесь к своему менеджеру
Заходи процесуального примусу

 

RU UA

(044) 360-30-81
(067) 903-35-33
(066) 243-23-24

jar2005@mail.ru

Режим работы 
с 9:00 до 18:00
Обратная связь
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail:
Сообщение*:
* помечены обязательные поля

 

 

 

  

 

 

 

 

Заходи процесуального примусу

кр.п.-127

Заходи процесуального примусу
План

Вступ 3
1. Поняття, підстави та застосування заходів процесуального примусу 5
2. Види запобіжних заходів 12
3. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів 33
Висновок 36
Список використаних джерел 37

 
Вступ
Актуальність теми. Органам досудового слідства, прокуророві і суду закон надає право застосовувати такі заходи, які в примусовому порядку забезпечують виконання суб'єктами кримінального провадження їх процесуальних обов'язків, дають змогу виявляти, збирати і зберігати докази, а також виключають можливість з боку обвинуваченого чи підозрюваного продовжувати злочинну діяльність і перешкоджати у встановленні істини або ухилятися від слідства і суду. Такі заходи в кримінальному процесі називаються заходами процесуального примусу.
Існують три обов'язкові вимоги щодо заходів процесуального примусу:
1) вони обираються лише у сфері кримінального судочинства;
2) особи, до яких будуть застосовуватись заходи процесуального примусу, порядок і умови їх реалізації повинні бути регламентовані законом;
3) законність і обґрунтованість застосування заходів процесуального примусу забезпечується системою кримінально-процесуальних гарантій.
Заходи процесуального примусу поділяються на види: 1) превентивно-попереджувальні. До яких належать:
а) запобіжні заходи (статті 148-1653 КПК України);
б) заходи забезпечення процесу доказування (наприклад, примусовий порядок проведення обшуку - ч. 1 ст. 183 КПК України, примусова виїмка із житла - ч. 4 ст. 178 КПК України,

Список використаних джерел
1. Конституція України вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К., 1997. — С. 462
3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. редакцією Маляренка В.Т., Гончаренка В.Г. - К.: Форум, 2003.
4. Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. - Ст. 270.
5. Закон України "Про міліцію" від 20.12.1990 року.
6. Архівна справа Залізничного місцевого суду за 2001 рік (справа № 01-7707).
7. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 23 квітня 2001 р. № 300/73 "Про заходи щодо дотримання

Зробити замовлення
Контактна особа*:
Телефон*:
E-mail*:
Повідомлення*:
* відмічені обов'язкові поля