Период обслуживания сайта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Для продления обслуживания сайта обратитесь к своему менеджеру
Політика-правові вчення західноєвропейського просвітництва періоду боротьби за незалежність США

 

RU UA

(044) 360-30-81
(067) 903-35-33
(066) 243-23-24

jar2005@mail.ru

Режим работы 
с 9:00 до 18:00
Обратная связь
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail:
Сообщение*:
* помечены обязательные поля

 

 

 

  

 

 

 

 

Політика-правові вчення західноєвропейського просвітництва періоду боротьби за незалежність США

ідпзк.-37

Політика-правові вчення західноєвропейського просвітництва періоду боротьби за незалежність США

План

1. Державно-правові концепції представників французького Просвітництва 3
2. Вчення про державу і право представників італійського Просвітництва 4
3. Політичні та правові вчення у США періоду боротьби за незалежність 5
Список використаних джерел 8

 
1. Державно-правові концепції представників французького Просвітництва
В історії суспільного розвитку Просвітництво постає як ідейний рух у країнах Західної Європи та Північної Америки кінця XVII — XVIII ст. Головною метою цього руху була боротьба проти багатьох феодальних установлень у соціально-політичному житті. Найвищого рівня Просвітництво досягло у Франції напередодні Великої французької революції, стало основою світогляду під час війни за незалежність у Північній Америці (1775—1783 pp.). Згодом ідеологія Просвітництва почала домінувати в інших країнах, поширилась у Німеччині, Іспанії, Італії, серед слов'янських народів, відіграла значну роль у формуванні політико-правових концепцій зміни устрою держав та їхніх правових систем.
Важливою фігурою французького Просвітництва, одним із авторів нової політико-правової ідеології був Вольтер (Франсуа-Марі Аруе, 1694—1778). Основні погляди цього мислителя в царині державності та права викладено в працях "Філософські листи" і "Досвід загальної історії та про звичаї й дух народів". Він був переконаний, що соціальною основою нерівності є неосвіченість, якій сприяє церква з її жорсткими настановами й порядками, що суперечать природній сутності людини. Тому Вольтер підтримував відому концепцію природного права.
Більш деталізованою була державно-правова концепція Шарля-Луї Монтеск'є (1689—1755), викладена ним у працях "Перські листи" і "Про дух законів".
Як і Вольтер, він був прибічником теорії природного права, вважаючи, що у світі все відбувається відповідно до природної закономірності. Він зазначав, що розумні істоти можуть самі видавати закони, але в них є й закони, створені не ними, тобто природні закони.


Список використаних джерел
1. Американские просветители. Избранные произведения: В 2 т. — М., 1968.
2. Баскин М. П. Монтескье. — М., 1965.
3. История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. — М., 1995.
4. История политических и правовых учений XVII— XVIII вв. / Под ред. В. С. Нерсесянца. — М., 1989.
5. Монтескье Ш. Л. О духе законов // Антология мировой философии: Сб. фил ос. текстов. — К., 1991. — Т. 1. — Ч. 2. — С. 109—151.
6. Политические учения: история и современность. Домарксистская политическая мысль. — М., 1976.