Период обслуживания сайта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Для продления обслуживания сайта обратитесь к своему менеджеру
Робочий час. Розрахунок та аналіз втрат робочого часу

 

RU UA

(044) 360-30-81
(067) 903-35-33
(066) 243-23-24

jar2005@mail.ru

Режим работы 
с 9:00 до 18:00
Обратная связь
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail:
Сообщение*:
* помечены обязательные поля

 

 

 

  

 

 

 

 

 Робочий час. Розрахунок та аналіз втрат робочого часу

КАВ-21


 Робочий час. Розрахунок та аналіз втрат робочого часу
Зміст

Вступ. 3
1. Робочий час. Розрахунок та аналіз втрат робочого часу 5
2.Планування робочого часу. Принципи і правила планування 10
3.Самоуправління та самовдосконалення менеджера 14
Висновки 20
Список використаних джерел 22
 
Вступ.
Нормування праці – не тільки особиста справа працівника, це серйозна виробнича проблема. Вимагаючи організованості, належного рівня культури у праці, адміністрація зобов'язана створювати всі необхідні умови.
Проблема економії часу реально існує, і полягає вона перш за все в тому, що робочий час маси вчителів  перевищує норму і все росте, а вільне – скорочується.
При існуючій нині організації праці на переважній більшості підприємств економія часу працівника або малоефективна, або неможлива взагалі.
Прискорення соціально економічного розвитку суспільства, підвищення продуктивності праці на основі науково – технічного прогресу, необхідність підняття виробництва на новий якісний рівень настійно вимагають  наукового підходу до організації праці.
Менеджер займає ключове положення у системі управління організації. Важлива роль менеджера полягає у тому, що він наділений повноваженнями приймати рішення, вирішує що, кому, коли і як робити; несе за це відповідальність перед власником майна організації.
Володіючи реальною владою, менеджер впливає на трудовий

Список використаних джерел
1. Алексеевский В. С.. Введение в российский менеджмент: Учеб. пособие. — Калуга : Манускрипт, 2001. — 192с.
2. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Організація праці менеджера: Навч. посіб. для вищих навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. — 298с.
3. Васильченко Ю. Л. Механизмы времени. Тайм- менеджмент: теория, практикум. — К. : Наша культура і наука, 2001.
4. Виноградський М.Д., Виноградська А.М.,Шкапова О.М. Організація праці менеджера:Навч посіб для студ.екон.вузів. –К.: Кондор -2003.
5. Грейсон Д. К., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1991.
6. Дейл Карнеги Искусство завоевывать друзей и воздействовать на людей М.:Попурри, 2006
7. Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: Уч. пос. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.