Период обслуживания сайта истек. Через две недели этот сайт полностью прекратит свою работу. Для продления обслуживания сайта обратитесь к своему менеджеру
Поняття судової влади і її місце є системі розподілу влади

 

RU UA

(044) 360-30-81
(067) 903-35-33
(066) 243-23-24

jar2005@mail.ru

Режим работы 
с 9:00 до 18:00
Обратная связь
Kонтактное лицо*:
Телефон*:
E-mail:
Сообщение*:
* помечены обязательные поля

 

 

 

  

 

 

 

 

Поняття судової влади і її місце є системі розподілу влади

ко.п.-157

Поняття судової влади і її місце є системі розподілу влади
План

Вступ 3
1. Поняття судової влади і її місце є системі розподілу влади 6
2. Конституційні основи організації судової влади 12
3. Системи судових органів 18
4. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах 21
5. Конституційні принципи здійснення судової влади 24
Висновок 26
Список використаних джерел 28


Вступ
Актуальність теми дослідження. Якщо законодавча і виконавча влада покладаються конституціями саме на вищі державні органи (парламент, глава держави та уряд), то судова - на всю сукупність судових органів від низових до верховних. Кожен з судових органів розглядає і вирішує конкретні справи абсолютно самостійно, керуючись виключно законом. Носієм судової влади є всі судові органи, а не тільки верховний суд.
Сукупність судів (іноді і їх діяльність) називається судовою владою.
Соціальна роль судової влади (в демократичному суспільстві) полягає в тому, щоб в юридичних конфліктах забезпечувати панування права, вираженого в різних нормативно-правових актах. Здійснюючи правосуддя, судова влада вводить державне насильство в цивілізовані рамки, гарантуючи захист законослухняних громадян від свавілля з боку держави та інших суб'єктів.
Із усіх влад - судова найслабша. По-перше, вона не спирається на волевиявлення виборців, як, наприклад, законодавча. По-друге, вона не має в своєму розпорядженні силових структур, як виконавча. Сила судової влади полягає в повазі цивілізованого суспільства до права і до суду як його справедливого застосувача.
Структура судової влади охоплює, передусім, суди. У країнах англосаксонської правової системи вони утворюють єдину систему, в якій різні гілки замикаються на єдиному верховному суді.
У країнах континентальної системи права існують декілька незалежних один від одного систем спеціалізованих судів на чолі зі своїми вищими судами (полісистема).

Список використаних джерел
1. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. ріяка та ін.; За заг. Ред.. В.О. Ріяка. – 2-е вид. допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006.  544. с.
2. 2. Чиркин А.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 4-е изд. , переоб. И доп. – М.: Юристъ, 2005. – 669 с.
3. Чудаков М Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - Минск: Харвест, 1998 г. - С. 247-248
4. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник В 4 т. / Под ред. Б. А. Страшуна. - М: БЕК, 1995. - Т 1-2. - С. 125
5. Шаповал В.М Конституційне право зарубіжних країн : Підручник. - К.: АртЕк, Вища шк., 1997. - С. 103
6. Георгіца А. 3. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. - Тернопіль: Астон, 2003. - С 98
7. Боботов СВ. Конституционная юстиция (сравнительный анализ). - М.,1994.
8. Джинджер Энн Ф. Верховный Суд и права человека в США. - М.,1981.
9. Овсепян Ж.И. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. Правовая защита конституций. -Ростов на-Дону,1992.